Server Status

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Microhost Net 1

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande